Namsos

Recessed wall lighting fixture incl. recessing box.
Namsos 1930 Graphite Namsos 1930 Graphite
Namsos 1930 Aluminium Namsos 1930 Aluminium
Namsos 1930 Namsos 1930
Art Colour Code Watt Socket IP Class
1930 Aluminium 1930AL 12,7W LED Module 65 I
1930 Graphite 1930GR 12,7W LED Module 65 I