Lillehammer

Die cast aluminium.Clear glass. Art 1580, 1582 and 1584 can be turned both ways.
Lillehammer Aluminium Lillehammer Aluminium
Lillehammer Graphite Lillehammer Graphite
Lillehammer White Lillehammer White
Lillehammer 1580, 1581, 1582, 1583, 1584 Lillehammer 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
Lillehammer 1580 Lillehammer 1580
Lillehammer 1581 Lillehammer 1581
Lillehammer 1582 Lillehammer 1582
Lillehammer 1583 Lillehammer 1583
Lillehammer 1584 Lillehammer 1584
Art Colour Code Watt Socket IP Class
1580 Aluminium 1580AL 2x4W LED Module 65 I
1580 Graphite 1580GR 2x4W LED Module 65 I
1580 White 1580W 2x4W LED Module 65 I
1580 Black 1580B 2x4W LED Module 65 I
1581 Aluminium 1581AL 2x4W LED Module 65 I
1581 Graphite 1581GR 2x4W LED Module 65 I
1581 White 1581W 2x4W LED Module 65 I
1581 Black 1581B 2x4W LED Module 65 I
1582 Aluminium 1582AL 4W LED Module 65 I
1582 Graphite 1582GR 4W LED Module 65 I
1582 White 1582W 4W LED Module 65 I
1582 Black 1582B 4W LED Module 65 I
1583 Aluminium 1583AL 4W LED Module 65 I
1583 Graphite 1583GR 4W LED Module 65 I
1583 White 1583W 4W LED Module 65 I
1583 Black 1583B 4W LED Module 65 I
1584 Aluminium 1584AL 4W LED Module 65 I
1584 Graphite 1584GR 4W LED Module 65 I
1584 White 1584W 4W LED Module 65 I
1584 Black 1584B 4W LED Module 65 I